Info om utfall och skärmärken


Utfall
, kallas det när du placerar en färgplatta eller ett bildobjekt något utanför sidans kanter för att sedan, efter att produkten tryckts, beskära pappret till rätt format. Det görs för att undvika att det blir en vit kant mellan bildobjektet / färgplattan och sidkanten.

I ett layoutprogram, typ Indesign, görs dokumentformat i en specifik storlek, exempelvis visitkort (90x55 mm). För att få en färgplatta eller ett bildobjekt att bli snygg som färdig produkt, låter man objektet ligga utanför dokumentformatet. Standard är 3 till 5 mm runt om formatet, så att efterarbetet med att skära bort allt runt om den färdiga produkten inte får vita ytterkanter.

Då arket väl beskärs används skärmärken, som bildar vinklar vid sidans kanter, som stödlinjer.

Skärmärken är tunna horisontella och vertikala linjer, och läggs till i varje dokumenthörn för att ange vart sidan ska beskäras efter tryck. Dessa märken ligger utanför dokumentkanten men innanför utfallet.