Bildupplösning

Bildupplösning
.

En digital bild är uppbyggd av punkter (också kallade pixlar) och antalet punkter uttrycks i dpi, d.v.s. en bilds upplösning. På webben använder man ofta bilder med 72 dpi upplösning och återges då med god kvalitet på en skärm.

Om bilden ska kunna digitaltryckas med acceptabel kvalitet krävs det ca 60 sådana pixlar per centimeter bild. Man säger att den skall ha en upplösning av 150 dpi (dots per inch/bildpunkter per tum). Det innebär 150 pixlar per tum = 60 pixlar/cm.

Vi digitaltrycker de flesta produkter vi tillverkar, och rekommenderar en lägsta upplösning på 150 dpi. Tänk dock på att ju mer du förstorar en bild ju lägre (och sämre) blir upplösningen.

Det är inte omöjligt att trycka en bild med färre pixlar, men det finns en gräns för vad du som betraktare upplever som acceptabel kvalitet. När vi upplever bilden alltför pixlig (se 72 dpi nedan) så är gränsen överskriden för att upplevas som bra.

Nedan ser du samma bild med olika upplösningar.